Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẤU MÀ CHẢNH
Ugly But Vain - Dark hop aroma, strong in citrus, grapefruit & passion 6.5% ABV, 64 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

60K

BIACRAFT TRĂM PHẦN TRĂM
Bottoms Up - Refreshing & slammable for the discerning connoisseur 4.4% ABV, 15 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẠO BÀ CỐ
F*ckin Liar - Refreshing summer ale with coriander & Buddha hand ABV 4.2%, 19 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

75K

BIACRAFT CÁI NGÀN VÀNG
Holy Grail - Freshly tapped sunlight in a glass with fragrant aromatic hop 4.8% ABV, 22 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT LÙN MÀ LÁO
Short but Arrogant - Smooth touch of malt to balance the light spice 5.2% 22 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT ĐỪNG CHỌC TAO
Don't F*ck With Me - Perfectly balanced hot bitterness & light malt 5.4% ABV, 44 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

59K

BIACRAFT KHÔNG SAO ĐÂU
No Star Where, BiaCraft x Platinum - Light, easy-drinking during a long session 4.8% ABV, 28 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

59K

PLATINUM KELLER PALE ALE
Mùi cam chanh, sảng khoái - 4.6%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

75K

PLATINUM GOLDEN ALE
Êm dịu, nồng nàn lúa mạch - 4.6%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

95K

ROOSTER BLONDE
Vị cam chanh, tươi mát
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

89K

ROOSTER DARK
Đằm, dậy mùi caramen và hoa bia - 5.0%
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

105K

PSBC JASMINE IPA
Đậm hoa bia và mùi hoa nhài - 6.5%
Quán Ụt ỤtChốt hàng