Quán Ụt Ụt

Đĩa thịt

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

575K

BBQ SƯỜN HEO NGỒI THIỀN
Đắm mình trong khói vỏ hạt điều ngập từng sớ thịt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

575K

SƯỜN OH HEO YEAH SAIGON
Tưới nước mắm biển khơi đậm đà
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

575K

SƯỜN HEO NƯỚNG KIỂU MEMPHIS
Vị Tennessee bùng nổ trong miệng
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

575K

SƯỜN HEO CAY NỒNG GOCHUJANG
Vị Hàn Quốc bắt tay với sốt BBQ
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt

Cốc nước

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẤU MÀ CHẢNH
Ugly But Vain - Dark hop aroma, strong in citrus, grapefruit & passion 6.5% ABV, 64 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

60K

BIACRAFT TRĂM PHẦN TRĂM
Bottoms Up - Refreshing & slammable for the discerning connoisseur 4.4% ABV, 15 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

79K

BIACRAFT XẠO BÀ CỐ
F*ckin Liar - Refreshing summer ale with coriander & Buddha hand ABV 4.2%, 19 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

75K

BIACRAFT CÁI NGÀN VÀNG
Holy Grail - Freshly tapped sunlight in a glass with fragrant aromatic hop 4.8% ABV, 22 IBU
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt

Hàng lưu niệm

Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

249K

HIGH WAY TO HEO
HIGH WAY TO HEO
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

249K

NEVERMIND
NEVERMIND T-SHIRT
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

199K

PIGS WILL FLY
PIGS WILL FLY T-SHIRT
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt

Tráng miệng