Chúng tôi luôn mong có thể ngày một hoàn thiện trên con đường thực hiện sứ mệnh “ban phát phước lành của Chúa” đến mọi người! Bạn sẽ giúp chúng tôi chứ?

Nếu có thể, hãy chia sẻ công thức làm BBQ mà bạn thích! Bạn sẽ không thể thất vọng khi quay lại! Cũng đừng ngại ngùng khi nói cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn và những người ăn cùng khi đến đây!

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe! 

 

Gửi liên hệ