Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

40K

SODA CHANH
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

45K

DASANI CHAI
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng