Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

60K

DỪA LẠNH ĐÚT LÒ
Nướng trong than qua đêm
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

45K

COCA COLA LIGHT
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

45K

COCA COLA
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

40K

SODA CHANH
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng
Quán Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtQuán Ụt Ụt

45K

DASANI CHAI
Dành calo để tiếp tục ăn Ụt Ụt
Quán Ụt ỤtChốt hàng