Quán Ụt Ụt | Q2
47 Xuân Thủy - 028 3744 6947
Quán Ụt Ụt | Q1
168 Đ. Võ Văn Kiệt - 028 3914 4500